Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 14 2015

imamess
Poczekam.
Jeszcze mnie trochę poodtrącaj.
— Alicja Kochmańska
Reposted frompieprzycto pieprzycto viadreamlike dreamlike

June 13 2015

imamess
Powiedz mi tylko, co mam zrobić,
żeby trzymać się od ciebie z dala?
— Take shelter
Reposted fromkarr4mba karr4mba viacrambie crambie
imamess
Nikt nie przychodzi, nikt nie puka do drzwi, telefon milczy. Samemu dzwonić się nie chce, zresztą nie bardzo jest do kogo. Czytać się nie da, w ogóle nic się nie da. 
— Jerzy Pilch, Moje pierwsze samobójstwo.
Reposted fromniewyspana niewyspana viabzdura bzdura
imamess
2613 901c
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viabzdura bzdura

June 12 2015

imamess
Tych rąk trzęsących nie poznajesz, bo to nie są ręce. I w szklanym dnie nie widzisz twarzy niegdyś tak dziecięcej.
— Power of Trinity
1730 0c1a 500
Reposted fromkimik kimik viajethra jethra
imamess
Jestem mistrzem chorych znajomości, których nie rozumiem.
— Ale ciągnę je mimo wszystko.
Reposted fromdespejo despejo viaoll oll
imamess
8549 9df4
imamess
Pewne rzeczy nigdy nie umierają, one cichną na jakiś czas, ale nigdy nie umierają.
— Santa Montefiore
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamyteatime myteatime
imamess
Mogłabym jeszcze dużo pisać o tym jak mnie bolało wszystko, jak nie umiałam o tym mówić, jak te emocje mi się odkładały w plecach i nie mogłam spać.
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted frompeluda peluda viamyszkaminnie myszkaminnie
imamess
7161 8a3c

June 10 2015

imamess
imamess
I to wszystko to jest nic - bo ja już ciebie nie znam. A więc to mi niepotrzebne już. Niepotrzebne żadne zdarzenia, powitania, pożegnania, słowa. Tramwaje i sklepy. I deszcz, i bieganie tymi ulicami po deszczu. To wszystko wcale nie musi być takie ważne. Można to zgubić jednego dnia, zamknąć jednym słowem.
— Igor Kulikowski

June 08 2015

imamess
[...] stałem, sam nie wiedząc, czy na coś czekam, czy wszystko już mi obojętne.
— Wiesław Myśliwski, „Nagi sad”
Reposted fromlifeless lifeless viaImaginationMika ImaginationMika
imamess
4487 0191 500
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viaohmarilyn ohmarilyn

June 06 2015

imamess

Kochali się i nie chcieli
Nic sobie wyznać najprościej,
I spoglądając wrogo
Oboje ginęli z miłości.

Rozstali się i już tylko
W snach się wiedzieli czasami.
Byli od dawna umarli
I nie spostrzegli się sami.

— H. Heine
Reposted frompieprzycto pieprzycto viacrambie crambie
imamess
Białe przepaście
Gdybyś coś
naprawdę kochał
lub był przywiązany
- naprawdę: nie byłoby ich

Ręce i stopy są pełne spadania
- co trzyma mnie za język?
— M. Świetlicki
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viajuhasowa juhasowa
imamess
Nie zniosę Twojej obojętności.
Reposted frompustemysli pustemysli viacrambie crambie
imamess
Znam Cię totalnie inaczej niż wszyscy inni.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl